معلم های موسسه اجی مجی

معلم های موسسه اجی مجی چه کسانی هستند

ساختار ابتدایی دارای اهمیت بسیاری می باشد و به به همین دلیل و با توجه به اهمیت آموزش در مقطع اول ابتدایی موسسه اجی مجی با استفاده از برترین معلم های مقطع ابتدایی کشور توانسته از محصولات و پکیج های با بالاترین کیفیت آموزش را تولید کند.

روند آموزش در مقطع ابتدایی باید با شکل و شیوه جذاب می باشد تا دانش آموزان را بتوانند جذب خود کند به همین دلیل نوع آموزش در مقطع ابتدایی دارای اهمیت به سزایی می باشد.
در روند آموزشی پکیج های موسسه اجی مجی تمامی آموزش با استفاده از تصویر سازی بوده و معلم با استفاده از تصویر سازی و انیمیشن سازی و داستان سرایی و همینطور طراحی بازی های کودکانه و جذاب تمامی مطالب درسی موجود در مقطع ابتدایی در سال های اول تا ششم را به صورت کامل برای دانش آموزان آموزش می دهد.

آموزش در مقطع دارای اهمیت بالایی می باشد زیرا اگر دانش آموز مقطع ابتدایی که تازه گام نخست در روند یادگیری خود را برمیدارد نتواند جذب تدریس و جذب آموزش شود ممکن است در سال‌های بالاتر دچار مشکلات و ایرادات بسیاری در سطح تحصیل و درس خواندن شود.

معلم های اول تا ششم مجموعه اجی مجی استفاده از دو عروسک و انیمیشن سازی و تصویرسازی تمامی مباحث درسی را برای دانش آموزان به صورت جداگانه و با بالاترین کیفیت آموزش تدریس می کند

نام معلم های موسسه اجی و مجی

معلم اول ابتدایی اجی مجی معلم دوم ابتدایی اجی مجی معلم سوم ابتدایی اجی مجی
خانم قجر معلم اول ابتدایی اجی مجی خانم نوربخش معلم دوم ابتدایی اجی مجی خانم رضایی معلم سوم ابتدایی اجی مجی
معلم چهارم ابتدایی اجی مجی معلم پنجم ابتدایی اجی مجی معلم انتشارات اجی مجی
خانم صدیقی معلم چهارم ابتدایی اجی مجی خانم قهرمانی معلم پنجم ابتدایی اجی مجی خانم احمدی معلم ششم ابتدایی اجی مجی

 

نمونه تدریس مجموعه اجی مجی

نمونه تدریس فارسی اول ابتدایی اجی مجی

 

 


نمونه تدریس علوم دوم ابتدایی

 


نمونه تدریس فارسی سوم ابتدایی اجی مجی

 


نمونه تدریس فارسی چهارم ابتدایی اجی مجی

 


نمونه تدریس علوم پنجم ابتدایی